Postać Naczelnika

Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla całego narodu i dla niej wystawię tylko me życie

Tadeusz Kościuszko – szlachcic z zacofanego obrzeża Europy, który który poświęcił wszystko dla służby republice i został ojcem narodu. Wczesne lata życia Ród Tadeusza Kościuszki pieczętował się starym herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego – Roch III. Prawo do niego zdobył Fiodor Kościuszko za panowania Kazimierza Jagiellończyka w XV wieku. Za zasługi nadane mu zostały Siechanowicze na… Read More Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla całego narodu i dla niej wystawię tylko me życie