Postać Naczelnika


Tadeusz Kościuszko – szlachcic z zacofanego obrzeża Europy, który który poświęcił wszystko dla służby republice i został ojcem narodu. Wczesne lata życia Ród Tadeusza Kościuszki pieczętował się starym herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego – Roch III. Prawo do niego zdobył Fiodor Kościuszko za panowania Kazimierza Jagiellończyka w XV wieku. Za zasługi […]

Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla ...