Epoka

Siècle des Lumières

Czasy Tadeusza Kościuszki przypadają na moment wielkich przemian cywilizacyjnych. Na kartach historii oświecenie plasuje się między barokiem a romantyzmem. Przełomowość tej epoki to przede wszystkim zwrot ku ludzkiemu rozumowi, który miał być światłem rozjaśniającym drogę do wiedzy świecie i człowieku. Europa doby oświecenia to bez wątpienia znaczący skok liczby ludności i coraz liczniejsze armie, które… Read More Siècle des Lumières

Epoka

Społeczeństwo szlacheckie w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej XVIII wieku

Stan szlacheckie Rzeczpospolita Obojga Narodów była krajem podzielonym na cztery stany: duchowieństwo, szlachtę, mieszczan i chłopów. Każdy z wymienionych stanów posiadał swoje odrębne prawa i przywileje. Inne też były jego obowiązki wobec państwa oraz zakres uczestnictwa w życiu politycznym. Najważniejszym stanem była szlachta, która miała możliwość wpływania na życie polityczne Rzeczpospolitej. Przez wieki gromadziła przywileje… Read More Społeczeństwo szlacheckie w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej XVIII wieku