Archiwum dnia: Maj 24, 2017


Tadeusz Kościuszko – szlachcic z zacofanego obrzeża Europy, który który poświęcił wszystko dla służby republice i został ojcem narodu. Wczesne lata życia Ród Tadeusza Kościuszki pieczętował się starym herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego – Roch III. Prawo do niego zdobył Fiodor Kościuszko za panowania Kazimierza Jagiellończyka w XV wieku. Za zasługi […]

Za samą szlachtę bić się nie będę, chcę wolności dla ...


Czasy Tadeusza Kościuszki przypadają na moment wielkich przemian cywilizacyjnych. Na kartach historii oświecenie plasuje się między barokiem a romantyzmem. Przełomowość tej epoki to przede wszystkim zwrot ku ludzkiemu rozumowi, który miał być światłem rozjaśniającym drogę do wiedzy świecie i człowieku. Europa doby oświecenia to bez wątpienia znaczący skok liczby ludności […]

Siècle des Lumières


Stan szlacheckie Rzeczpospolita Obojga Narodów była krajem podzielonym na cztery stany: duchowieństwo, szlachtę, mieszczan i chłopów. Każdy z wymienionych stanów posiadał swoje odrębne prawa i przywileje. Inne też były jego obowiązki wobec państwa oraz zakres uczestnictwa w życiu politycznym. Najważniejszym stanem była szlachta, która miała możliwość wpływania na życie polityczne […]

Społeczeństwo szlacheckie w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej XVIII wiekuTym człowiekiem był wybitny polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca Paweł Edmund Strzelecki. Warto bliżej przyjrzeć się jego biografii. Dzieciństwo i rodzina Strzeleckiego Urodził się krótko po upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów, bo w 1797 roku w Głuszynie k. Poznania. Obecnie jest to dzielnica tego miasta. Jego rodzina należała do […]

Kto i dlaczego najwyższy australijski szczyt imieniem polskiego bohatera?